Algemene voorwaarden
EYE-WANT

Eye-Want – algemene voorwaarden versie 20221501

Algemene voorwaarden
EYE-WANT

Eye-Want beheert deze website waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om een offerte aan te vragen voor een gewenst product of dienst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, op alle aanvragen en op het gebruik van de website van Eye-Want. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Door de verzending van een formulier via de website, en voorafgaandelijk het aanvinken van de daartoe bestemde box op de website, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring vooraf hebt gelezen en aanvaard. Eye-want tracht steeds om haar website up to date te houden en er de juiste informatie op te vermelden. De juistheid van de informatie kan echter niet worden gegarandeerd door Eye-Want. Eye-want kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van haar website of voor het gebruik van die inhoud. Ook wat de links naar andere website betreft die vermeld worden op de website van Eye-Want, kan Eye-Want niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van de website waar deze links naar verwijzen. 

Privacybeleid

Het privacybeleid kan u raadplegen op de website https://eye-want.be/privacy/

Minderjarigen

De dienst van Eye-want is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

Eye-Want probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Eye-Want heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Eye-Want geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren. 

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Eye-Want mag te allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. De geldende algemene voorwaarden en privacybeleid (https://eye-want.be/privacy/ ) kunnen steeds worden geraadpleegd op de website www.eye-want.be. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van een bezoek van deze website of naar aanleiding van een aanvraag van de op de website vermelde dienst zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.