Warmtepomp?

Hoe werkt zo een ding? We leggen het je uit in mensentaal

Werking warmtepomp

Warmtepompen zijn een flexibele en energiezuinige oplossing voor het hedendaagse wooncomfort. Naast verwarming en productie van sanitair warm water biedt een dergelijk verwarmingssysteem ook de mogelijkheid tot koelen. Deze technologie zorgt ervoor dat het energieverbruik en de CO2-emissies aanzienlijk dalen.
Bron: Sanilec vakmagazine

Basisprincipe warmtepomp

Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voor toepassingen op hogere temperatuur. Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving. Dit kan lucht, water of bodem zijn. Vervolgens waardeert de warmtepomp deze warmte op naar een voldoende hoge temperatuur voor lage temperatuurverwarming en sanitair warm water. met lage temperatuurverwarming bedoelen we vloerverwarming, radiatoren die op lage temperatuur werken en ventilo convectoren. Ventilo convectoren zijn beter gekend als airco toestellen. Een veel gebruikte toepassing van de ventilo convector is bij het gebruik van de warmtepomp als koeling en verwarming

Hisense warmtepomp

De warmtepomp gebruikt voor het opwaarderen van deze warmte weinig energie. Men gebruikt hiervoor de term COP of SCOP. Concreet betekent dit dat per 1 kW er 3 tot 6 kW warmte wordt afgeven aan het medium. Het rendement is sterk afhankelijk van de bron (lucht/water/bodem) waaraan men de warmte onttrekt. Eén zaak is zeker, de warmtepomp zal véél minder energie verbruiken dan een klassiek verwarmingssysteem. De CO2-uitstoot bij verwarming met een warmtepomp zal eveneens beduidend lager liggen dan bij een klassiek systeem.

Wist u trouwens dat bijna iedereen reeds een warmtepomp in huis heeft? De koelkast! Deze onttrekt warmte aan de binnenkant van de kast en geeft deze af aan de ruimte waarin de koelkast staat.

De werking van een warmtepomp in detail

Het warmtetransport gebeurt op dezelfde wijze als in de natuur. Het warmtetransport gebeurt door het onttrekken van energie van een medium naar het andere. Deze energie wordt gebruikt om vloeistof om te vormen naar een gastoestand. Deze vloeistof wordt koelmiddel genoemd. Het koelmiddel bevindt zich op een lagere temperatuur dan de buitenlucht, waardoor warmte opgenomen kan worden. Hierdoor wordt het koelmiddel omgevormd naar gas. Dit gas komt via het binnentoestel in contact met de omgevingslucht. Hier is het gas op een hogere temperatuur dan de lucht en wordt de warmte afgegeven aan de lucht. Het gas wordt op dit moment weer vloeistof.

De warmtepomp pompt dus thermische energie van een lage temperatuur van de buitenlucht naar een hoog temperatuurniveau in de binnenlucht door omschakeling van het koelmiddel van gas naar vloeistof. Het warmtetransport gebeurt door middel van een vloeistof.

De compressor is het enige onderdeel dat elektriciteit verbruikt. De compressor ‘pompt’ het koelmiddel rond en daarom noemt men het dus een warmtepomp. Het rendement van deze compressor (warmte-pomp) drukt men uit in COP: Coëfficient Of Performance. Momenteel ligt de COP  op waarden tussen 3 en 6 kW. Dit betekent dat de warmtepomp tussen 3 en 6 kW nuttige warmte oplevert voor elke kW verbruikte energie.

Play Video

Welke soorten warmtepomp zijn er?

Op basis van het medium waaruit de warmtepomp zijn warmte haalt, kunnen verschillende types onderscheiden worden. De temperatuur is bepalend voor de winstfactor van de warmtepomp. De keuze van de warmtebron is daarom heel belangrijk.

lucht water warmtepomp werking

Lucht water warmtepompen onttrekken warmte uit de buitenlucht om water op te warmen tot ongeveer 35 °C. Deze temperatuur is uitermate geschikt voor vloerverwarming en andere lage temperatuurverwarmingen. Men onttrekt dus de warmte aan de buitenlucht. Ja, zelfs bij vriestemperaturen kunnen we warmte onttrekken aan de buitenlucht en deze opwaarderen voor onder andere vloerverwarming. Een lucht water warmtepomp kan deze warmte, ook gebruik om een voorraad vat (boiler) op te warmen voor sanitair warm water. Deze boiler kan dan op zijn beurt ook een zonneboiler zijn. 

Op de residentiële markt hoopt Daikin de komende jaren tot de top vijf van verwarmingsfabrikanten te gaan behoren. Ten slotte wilt Daikin met zijn dienstverlening de nummer één blijven.

- Roderiek Desiere, CEO Daikin (bron: www.bouwenwonen.net)

geothermische warmtepomp werking

Bij geothermische warmtepompen gaan we warmte onttrekken aan de grond. Dikwijls gebruikt men andere termen zoals bodem water warmtepomp of water water warmtepomp. Bij een water water systeem gaat men grond water verpompen, de warmte onttrekken en vervolgens terug in de grond pompen. Omwille van milieuvergunningen, de onzekerheid van het kwaliteit van het opgepompte water wordt deze type warmtepomp niet veel toegepast in België.

De meest toegepaste warmtepomp is de geothermische warmtepomp met diepteboringen. De warmtebron bestaat uit PE-buizen die in lussen worden gelegd. In die lussen stroomt er een warmtegeleidende vloeistof die de warmte uit de bodem opneemt. Belangrijk is dat de warmtegeleidende vloeistof, naast bescherming tegen vorstgevaar, eveneens bescherming biedt tegen bacteriële vervuiling en corrosie.

WIL JE IN CONTACT KOMEN MET ONZE EXPERTS?

Offerte warmtepomp