Disclaimer
EYE-WANT

Eye-Want – Disclaimer versie 20220202

Disclaimer EYE-WANT

Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek, elke raadpleging en elk gebruik van de website www.eye-want.be

Door het bezoeken, raadplegen of gebruiken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande aansprakelijkheid en aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Eye-Want behoudt het recht om de bepalingen van de disclaimer op elk moment eenzijdig te wijzigen

Alle gegevens die weergegeven worden op de website zijn slechts informatief, maar worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Er worden geen garanties geboden met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de website. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. 

Op de website van EYE-WANT, www.eye-want.be, komen ook hyperlinks voor die doorverwijzen naar de websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze te raadplegen, echter neemt Eye-Want geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en geeft zij ook geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze websites betreft. Eye-Want kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen die de bezoeker zouden treffen als gevolg van het gebruik van deze hyperlinks.

EYE-WANT behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, concepten en logo’s. De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan EYE-WANT en de inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website of zelfs een gedeelte ervan over te nemen, te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van EYE-WANT

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van een bezoek van deze website zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.